Loading..

Klasa na start

Bezpieczne rezerwacje

Pragniemy zapewnić, jak bardzo cenimy bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich.. Rozumiemy wasze obawy związane z rezerwacją zaliczkami, płatnościami i przekazywaniem danych osobowych do  biura, którego ofertę znaleźliście w intrenecie. W związku z tym postaramy się jak na dłoni przestawić zasady, którymi kierujemy się zanim zostaniecie naszymi klientami, a które pozwolą na zdobycie wzajemnego zaufania.

0 pln
Kwota GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

Preferencyjne warunki

Program „KLASA NA SART” dla Waszego bezpieczeństwa.

Program przeznaczony jest dla szkół , które do tej pory nie były naszymi klientami. Stworzyliśmy preferencyjne warunki – polegające na ułatwionej procedurze rezerwacji. Z programu można skorzystać zamawiając wycieczkę max do końca marca 2023. 

Gwarancja Ubezpieczeniowa

Ubezpieczeniowa Biuro Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk.  Gwarancja wystawiona została przez Uniqa na kwotę 128,489,20 zł

Przedmiotem gwarancji jest:

  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości,
    koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu.

TFG i TFP

Wszyscy Klienci Biura Turystyki Kulturowej PAWUK Anna Buk podlegają ustawowej ochronie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

(TFG Podstawy prawne: 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

która zobowiązuje nas do zawierania w imprezach turystycznych obowiązkowej składki na TFG. Składki wpływają na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i uruchamiane są w celu pokrycia kosztów powrotu do kraju oraz zwrotu wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utraciły płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność, i których uruchomione w pierwszej kolejności środki z gwarancji ubezpieczeniowej okazały się niewystarczające.

 

Kwota składek jest zróżnicowana w zależności od  miejsca docelowego imprezy i typu transportu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

  1. 15 PLN/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  2. 13 PLN/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
  3. 10 PLN/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską
  4. 2 PLN/os. – za imprezy turystyczne odbywające się na terytorium Polski, na terytoriach państw mających lądową granicę z Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego.

Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP).  To kolejny filar powołany do życia na mocy tzw. Ustawy covidowej  mający na celu zapewnienie stabilności rynku turystycznego. Wysokość składek na TFP jest taka sama, jak dla TFG.

Składki na TFG oraz TFP są naliczane w procesie rezerwacji i prezentowane na dokumentach podróży.

Ubezpieczenie OC

Posiadamy nieobowiązkowe ubezpieczenie OC  organizatora turystyki na kwotę 500 000 zł 

masz jeszcze
D
H
M
S
aby skorzystać z
Bonu Turystycznego

Zaufany Organizator Turystyki

Nagrody i referencje

Od 10 lat staramy się stale zwiększać nasza jakość. Zostało to zauważone przez klientów oraz ograny nadzorujące naszą pracę. Pomimo tego, że jesteśmy lokalnym organizatorem turystyki i prowadzimy firmę rodzinnie oraz z pomocą naszych przyjaciół możemy poszczycić się najwyższymi odznaczeniami w Podkarpackiej i Polskiej Branży Turystycznej.  Możesz nam zaufać!

12
lat

doświadczenia

+
140

imprez rocznie

70
+

Ofert